Personeelsadministratie

PersoneelsManager maakt het op eenvoudige wijze mogelijk om online uw personeelsadministratie te voeren en te beheren. U kunt al uw documenten online koppelen aan uw medewerkers en contract- en functiehistories verwerken. U krijgt eenvoudig inzicht in het verloop, de samenstelling en de flexibiliteit van uw werknemers. De nieuwsberichten stellen u in staat om snel met hen te communiceren.


vel-potlood-basisMedewerker mutaties
PersoneelsManager stelt u in staat om op eenvoudige en overzichtelijke wijze al uw personeelsmutaties te registeren en hierover te communiceren met uw leveranciers en dienstverleners.


Dienstverband wijzigenBASIS
Met een druk op de knop kunt u medewerkers in en uit dienst melden. Ook kunt u online functies en salarissen wijzigen. Alle aanpassingen in uw personeelsbestand worden automatisch doorgevoerd en verwerkt.


BASIS mappenPersoneelsdossiers beheren
Al uw personeelsdocumenten niet alleen overzichtelijk bij elkaar maar ook, als u dat wilt, meteen toegankelijk voor uw salarisadministrateur. Iedereen die u toegang geeft, heeft dezelfde informatie tot zijn beschikking.


HR-Dashboards basis-klok
Heldere en begrijpelijke management informatie over de volledigheid van uw personeelsdossiers, de samenstelling van uw organisatie en nog veel meer! Overzichtelijk gepresenteerd voor het juiste inzicht.


basis-newsNieuwsberichten
Met PersoneelsManager kunt u online communiceren met uw medewerkers. U bepaalt zelf welke berichten u naar welke medewerker(s) of naar welke groep van medewerkers stuurt. Deze functionaliteit is ook beschikbaar voor uw afdelingsmanagers.


Salarisstrokenbasis-euros
Uw medewerkers kunnen online hun salarisstroken en jaaropgaves bekijken. Ook kunnen ze de benodigde informatie, zoals bijvoorbeeld voor de belastingaangifte, downloaden. Uw administrateur kan deze informatie eenvoudig via email uploaden.


basis-wijsvingerLijsten raadplegen
Uw medewerkers hebben online toegang tot de telefoonlijst, de adressenlijst en het ‘smoelenboek’ van uw bedrijf. Ze zijn altijd geheel geïnformeerd zonder dat u er iets extra’s voor hoeft te doen.


Medewerker loketbasis-loket
Kiest u voor deze functie dan kunnen uw medewerkers zelf aanpassingen in hun persoonlijke omstandigheden, zoals een adres- of telefoonnummerwijziging, in hun persoonsgegevens doorvoeren. U heeft er geen omkijken naar!


boeken-basisBibliotheek
Het huishoudelijk reglement, een arbeidsreglement, een ziekteprotocol of andere algemene informatie: in de bibliotheek staat het voor al uw medewerkers overzichtelijk gerangschikt bij elkaar!


SignaleringenBASIS onweer
PersoneelsManager waarschuwt u automatisch voor een aflopend contract of een aankomende verjaardag. Ook wordt u tijdig geïnformeerd over bijvoorbeeld de voortgang van een ziekmelding. Ook kunt u zelf signaleringen instellen.


vierkantjes-pijl-basisDocumenten samenvoegen
Net als in Word kunt u binnen PersoneelsManager eenvoudig met behulp van sjablonen, documenten samenvoegen. U maakt de gewenste selecties en het systeem stelt het document geheel automatisch voor u samen.


Loonhuis en functieprofielenhuis-getallen-basis
Op basis van de kwaliteiten van uw medewerkers en het aantal dienstjaren kunt u een standaard loon categoriseren. Ook wordt het verschil inzichtelijk tussen het werkelijke salaris en het standaard loon.