Urenregistratie

Met PersoneelsManager wordt het dagelijks terugkerende proces van urenregistratie voor al uw medewerkers zeer eenvoudig. Daarnaast heeft u inzicht in de gemaakte personeelskosten, al het verlof, het verzuim en de gemaakte overuren. Ook heeft u alle informatie die uw salarisadministrateur nodig heeft om de loonstroken te maken, bij elkaar.


klok-urenUren registreren
De dagelijkse urenregistratie wordt direct gekoppeld naar de verschillende werkzaamheden zodat er direct inzicht is in de gemaakte uren en kosten per activiteit. Op basis van de ingevoerde begin- en eindtijden wordt de netto-werktijd snel berekend.


Uren exporterenklok-vel-pijl-uren
De gewerkte uren en de bijbehorende kosten (inclusief reis- en ziektekosten, wachtdagen e.d.) zijn voor gebruik door uw salarisadministrateur eenvoudig te exporteren.


mappen-urenInzicht in saldo’s van vakanties, ATV en overuren
PersoneelsManager geeft u real-time informatie over de vakantieplanning, de ATV en het aantal gemaakte overuren van uw medewerkers. Hierdoor heeft u altijd overzicht en controle.


Inzicht in uren en kostentwee-meters-pijl-uren
PersoneelsManager levert rapportages die u inzicht geven in de geregistreerde uren en de bijbehorende kosten. Nu kunt u inzoomen op de resultaten van afzonderlijke afdelingen en op de prestatie van uw onderneming als geheel.


klok-vinkje-urenUren fiatteren
Als u de module UREN gebruikt, kunt u ervoor kiezen om medewerkers zelf hun uren te laten registreren. Hun manager kan die uren daarna goedkeuren of aanpassen. Daarna kunnen de medewerkers de uren niet meer aanpassen.


Online raadplegendevices-wijzende-vinger-uren
U kunt toestaan, dat uw medewerkers inzicht krijgen in hun uren en verlofdagen. Dit kan per week, per maand of per te kiezen periode. U bepaalt welke overzichten beschikbaar zijn.


papaplui-urenVerlof aanvragen en goedkeuren
Medewerkers vragen hun verlofdagen online aan, waarna hun manager deze op dezelfde wijze kan afwijzen of kan goedkeuren. Omdat de hele vakantieplanning beschikbaar is weten medewerkers op voorhand welke aanvragen goedgekeurd worden en welke niet.


Ziekteverzuimthermometer-uren
In PersoneelsManager kunt u medewerkers ziek en beter melden. Ook wordt het aantal ziekte uren geregistreerd. Het systeem geeft u ook inzicht in het ziekteverzuim van uw medewerkers.